Friday, 18/06/2021 - 10:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Thị Như Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0269.3738237
  • Email:
   cmonthocdpo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

   Quản lý chuyên môn Khối Tiểu học

 • Lý Giang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Thống kê - Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0903533121
  • Email:
   pgddakpo@gmail.com
 • Đoàn Thị Bích Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02693738236
  • Email:
   bichhaipgddakpo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán Trưởng

 • Nguyễn Văn Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0963974325
  • Email:
   chuyenmonthcsdp@gmail.com
 • Bùi Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - tổ chức
  • Email:
   tccbdakpo@gmail.com
 • Phan Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Mầm Non
  • Điện thoại:
   0935281336
  • Email:
   cmmamnondp@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.300000
  • Email:
   nguyenvan@tentinh.edu.vn