Thứ tư, 04/08/2021 - 05:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Lý Giang Hùng
Họ và tên Lý Giang Hùng
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên Thống kê - Tổng hợp
Điện thoại 0903533121
Email pgddakpo@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách