Thứ tư, 04/08/2021 - 05:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Bùi Thanh Nhàn
Họ và tên Bùi Thanh Nhàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên - tổ chức
Email tccbdakpo@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách