Wednesday, 04/08/2021 - 06:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hạnh
Họ và tên Nguyễn Văn Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0963974325
Email chuyenmonthcsdp@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách