Sunday, 01/11/2020 - 04:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Diễm Kiều
Văn Thư Trần Thị Diễm Kiều
Ngày tháng năm sinh 07/12/2017
Giới tính
Điện thoại 02693738236
Email ttdiemkieu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách