Thứ tư, 04/08/2021 - 05:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Diễm Kiều
Họ và tên Trần Thị Diễm Kiều
Ngày tháng năm sinh 07/12/2017
Giới tính
Chức vụ Văn Thư
Điện thoại 02693738236
Email ttdiemkieu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách