Tuesday, 18/02/2020 - 18:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK PƠ - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực


Đính chính số điện thoại ông Nguyễn Đình Phương - Viettel Gia Lai là 0988445939

Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực